Het lesgeld is gebaseerd op 12 maandelijkse betalingen per jaar. In de schoolvakanties van het basisonderwijs is er géén les. (in de zomervakantie zal er een aangepast rooster zijn).

De betaling dient voor de 15e van iedere maand overgemaakt te zijn naar IBAN: NL46ABNA0463966058

Tarieven per 1-1-2018

 

Laag inkomen? Toch Meedoen!

Helaas vormt geld steeds vaker een belemmering om kinderen op te geven voor onze danslessen (streetdance en hiphop). Aangezien YV-Dance toegankelijk wilt zijn voor iedereen, zijn wij op zoek gegaan naar een oplossing en deze hebben wij gevonden in samenwerking met de sociale dienst Drechtsteden.

SMS-Kinderfonds
Het SMS-kinderfonds in de Drechtsteden is opgericht voor schoolgaande kinderen van 0-17 jaar. Ouders met een laag inkomen kunnen een beroep doen op dit fonds voor de kosten van YV-Dance.
Meer informatie en hoe meld u zich zelf aan

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze regeling? Kijk dan op de website van www.leergelddrechtsteden.nl. U kunt ook bellen met de Stichting Leergeld, 078 – 612 31 19.