Logo website YV Dance
ZOveel meer dan en dansschool

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

&

Definities
 1. YV-Dance : YV-Dance gevestigd te Alblasserdam onder KvK nr. 51616971
 2. Lid: degene met wie YV-Dance een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: YV-Dance en klant samen
Inschrijving
 1. Je inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden
 2. Na inschrijving verplicht je .. tot het betalen van het verschuldigde lesgeld
 3. Bij inschrijving zijn er eenmalige inschrijfkosten verschuldigd. U dient deze bij de betaling van het eerste lesgeld over te maken
 4. Minderjarige dienen toestemming te hebben van hun ouder(s) of voogd(en) om zich te kunnen inschrijven. Zij die namens een minderjarige een overeenkomst aangaan zijn ten aller tijden verantwoordelijk voor het nakomen van de algemene voorwaarden ten aanzien van de inschrijvings- en betalingsverplichting
 5. Een inschrijving blijft geldig totdat deze schriftelijk wordt opgezegd. De opzegtermijn bedraagt één maand
 6. De gegevens die aan YV-Dance worden verstrekt bij inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Uw telefoonnummer kan worden vermeld in een groeps-app en worden gebruikt bij eventuele calamiteiten. Uw e-mailadres gebruiken wij om u de maandelijkse factuur toe te sturen.
Lesgeld & betaling
 1. De tarieven vermeld op de website zijn gebaseerd op 12 maandelijkse termijnen per jaar. Dit betekent dat het lesgeld voor de 15e van iedere kalendermaand op het rekeningnummer van YV-Dance dient te zijn bijgeschreven
 2. YV-Dance: Rekeningnummer: NL46ABNA463966058 |  T.n.v.: Y. Verschoor
 3. De maandelijkse factuur ontvangt u per e-mail, op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven bij inschrijving. Indien u de factuur op een ander e-mailadres wilt ontvangen kunt u een verzoek sturen naar: info@yv-dance.nlo@yv-dance.nl
 4. Afwezigheid van een lid tijdens een dansles, ontheft dit lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en geeft ook geen recht op vermindering van het lesgeld
 5. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, dan bent u in verzuim. YV-Dance zal u een, kosteloze, herinnering sturen. Wanneer u in gebreken blijft dient u naast het achterstallige lesgeld ook €15,- aan administratiekosten te betalen/ 
 6. Mocht het lesgeld een maand na de verplichte betaling nog niet zijn voldaan, dan kan het desbetreffende lid de toegang tot de les ontzegt worden. Er kan geen aanspraak worden gemaakt om deze gemiste les in te halen
 7. YV-Dance behoudt zich het recht om de tarieven gedurende het kalenderjaar te verhogen
Fotobeleid lessen & optredens
 1. Tijdens de lessen en optredens kunnen er foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinde en promotie. Denk hierbij aan gebruik op Facebook en Instagram, op de website van YV-Dance en/of voor flyers en andere promotiemateriaal -. Vanwege de dynamiek van onze lessen is het helaas niet mogelijk om leden mis te houden op de foto’s
 2. Wanneer u zich inschrijft bij YV-Dance gaat u dan ook uitdrukkelijk akkoord met ons fotobeleid en stemt u ermee in dat foto’s van onze leden voor commerciële doeleinde van YV-Dance worden gebruikt
Lesdoorgang
 1. YV-Dance behoudt zich het recht om een les – indien daartoe een gegronde reden is zoals overmacht of noodsituatie – te verschuiven of te annuleren, zonder recht op terugbetaling van het lesgeld of het recht op het inhalen van de les
 2. Wanneer er sprake is van ziekte of blessure van één van de docenten van YV-Dance streven wij ernaar om – waar mogelijk – een vervangend docent te regelen.
 3. In het geval van een pandemie of andere vormen waarbij er sprake is van een gehele of gedeeltelijke lockdown, zal YV-Dance er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te (blijven) geven. 
 4. Gedurende de zomervakantie, de schoolvakanties en op officiële feest- en gedenkdagen zullen er geen lessen zijn.
Aansprakelijkheid
 1. YV-Dance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen die worden gegeven door YV-Dance. Wij adviseren u om geen kostbare spullen mee te nemen naar de lessen en/of deze onbeheerd achter te laten in de kleedruimtes en/of garderobe
 2. YV-Dance stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of schade die tijdens of als gevolg van het verblijf in en/of deelname aan de activiteiten van YV-Dance zijn ontstaan
 3. In het geval van een pandemie of andere vormen waarbij er sprake is van een gehele of gedeeltelijke lockdown, zal YV-Dance er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te (blijven) geven. 
 4. Het gebruik van alle door YV-Dance aangeboden faciliteiten (garderobe, kleedruimte, dansstudio etc.) en lessen is op eigen risico 
Opzegging
 1. Wilt u stoppen met lessen bij YV-Dance, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Een mondelinge opzegging wordt niet als officiële opzegging aangemerkt
 2. De opzegtermijn bedraagt één maand. Dit betekend dat u voor zowel de lopende maand als de daaropvolgende maand lesgeld verschuldigd bent
 3. Alleen bij een langdurige blessure (mits tijdig gecommuniceerd), zwangerschap of verhuizing buiten de gemeente Drechtsteden, en als de opzegging hiervan een direct gevolg is, kan er per het einde van de lopende maand worden opgezegd. U dient hiervoor een akkoord te ontvangen van YV-Dance
 4. U kunt uw opzegging per e-mail sturen aan: info@yv-dance.nl 

Algemene voorwaarden

&

Definities
 1. YV-Dance : YV-Dance, gevestigd te Alblasserdam onder KvK nr. 51616971
 2. Lid: degene met wie YV-Dance een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen: YV-Dance en klant samen
Inschrijving
 1. Je inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden
 2. Na inschrijving verplicht je je tot het betalen van het verschuldigde lesgeld
 3. Bij inschrijving zijn er eenmalige inschrijfkosten a € 10,- verschuldigd. U dient deze bij de betaling van het eerste lesgeld over te maken
 4. Minderjarige dienen toestemming te hebben van hun ouder(s) of voogd om zich te kunnen inschrijven. Ouders of voogden die namens een minderjarige een overeenkomst aangaan zijn te alle tijden verantwoordelijk voor het nakomen van de algemene voorwaarden ten aanzien van de inschrijvings- en betalingsverplichting
 5. Een inschrijving blijft geldig totdat deze schriftelijk wordt opgezegd. De opzegtermijn bedraagt één maand
 6. De gegevens die aan YV-Dance worden verstrekt bij inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Uw telefoonnummer kan worden vermeld in een groeps-app en worden gebruikt bij eventuele calamiteiten. Uw e-mailadres kunnen wij gebruiken om belangrijke mededelingen omtrent lessen door te geven en om u de maandelijkse factuur toe te sturen
Lesgeld & betaling
 1. De tarieven vermeld op de website zijn gebaseerd op 12 maandelijkse termijnen per jaar. Dit betekent dat het lesgeld voor de 15e van iedere kalendermaand op het rekeningnummer van YV-Dance dient te zijn bijgeschreven
 2. YV-Dance: Rekeningnummer: NL46ABNA463966058 |  T.n.v.: Y. Verschoor
 3. De maandelijkse factuur ontvangt u per e-mail, op het e-mailadres dat u heeft doorgegeven bij inschrijving. Indien u de factuur op een ander e-mailadres wilt ontvangen kunt u een verzoek sturen naar: info@yv-dance.nl
 4. Afwezigheid van een lid tijdens een dansles, ontheft dit lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en geeft ook geen recht op vermindering van het lesgeld
 5. Wanneer de betaling niet tijdig is ontvangen, dan bent u in verzuim. YV-Dance zal u een, kosteloze, herinnering sturen. Wanneer u in gebreken blijft dient u naast het achterstallige lesgeld ook €10,- aan administratiekosten te betalen
 6. Mocht het lesgeld een maand na de verplichte betaling nog niet zijn voldaan, dan kan het desbetreffende lid de toegang tot de les ontzegt worden. Er kan geen aanspraak worden gemaakt om deze gemiste les in te halen
 7. YV-Dance behoudt zich het recht om de tarieven gedurende het kalenderjaar te verhogen
Fotobeleid lessen & optredens
 1. Tijdens de lessen en optredens kunnen er foto’s worden gemaakt voor commerciële doeleinde en promotie. Denk hierbij aan gebruik op Facebook en Instagram, op de website van YV-Dance en/of voor flyers en andere promotiemateriaal -. Vanwege de dynamiek van onze lessen is het helaas niet mogelijk om leden mis te houden op de foto’s
 2. Wanneer u zich inschrijft bij YV-Dance gaat u dan ook uitdrukkelijk akkoord met ons fotobeleid en stemt u ermee in dat foto’s van onze leden voor commerciële doeleinde van YV-Dance worden gebruikt
 3. Bij YV-Dance willen we dat iedereen zich veilig voelt. Wanneer u om veiligheidsredenen niet gefotografeerd kan of wil worden, neemt u dan – voor inschrijving – contact op met Yvonne Verschoor, tel: 06-45652968 of per e-mail sturen aan: info@yv-dance.nl
Lesdoorgang
 1. YV-Dance behoudt zich het recht om een les – indien daartoe een gegronde reden is zoals overmacht of noodsituatie – te verschuiven of te annuleren, zonder recht op terugbetaling van het lesgeld of het recht op het inhalen van de les
 2. Wanneer er sprake is van ziekte of blessure van één van de docenten van YV-Dance streven wij ernaar om – waar mogelijk – een vervangend docent te regelen die qua kwaliteit en professionaliteit gelijkwaardig is aan de uitvallend docent
 3. Wanneer er 3 of meer lessen, van één en dezelfde groep, in één seizoen uitvallen, dan heeft de leerling recht op restitutie van het lesgeld vanaf de derde vervallen Het uitvallen van een les betekent in deze dat deze les niet wordt gegeven door een andere docent op hetzelfde tijdstip of op een later moment wordt ingehaald
 4. In het geval van een pandemie of andere vormen waarbij er sprake is van een gehele of gedeeltelijke lockdown, zal YV-Dance er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te (blijven) geven. Het volgen van de lessen is op eigen risico.
 5. Gedurende de zomervakantie, de schoolvakanties en op officiële feest- en gedenkdagen zullen er geen lessen zijn.
Aansprakelijkheid
 1. YV-Dance stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of andere ongelukken op materieel gebied die ontstaan tijdens de lessen die worden gegeven door YV-Dance. Wij adviseren u om geen kostbare spullen mee te nemen naar de lessen en/of deze onbeheerd achter te laten in de kleedruimtes en/of garderobe
 2. YV-Dance stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of schade die tijdens of als gevolg van het verblijf in en/of deelname aan de activiteiten van YV-Dance, zijn ontstaan
 3. YV-Dance geeft op verantwoorde en goed onderbouwde en opbouwende manier les waarbij we de kans op blessures of lichamelijk letsel zo klein mogelijk maken
 4. In het geval van een pandemie of andere vormen waarbij er sprake is van een gehele of gedeeltelijke lockdown, zal YV-Dance er alles aan doen om volgens de gestelde richtlijnen les te (blijven) geven. Het volgen van de lessen tijdens een pandemie is op eigen risico.
 5. Het gebruik van alle door YV-Dance aangeboden faciliteiten (garderobe, kleedruimte, dansstudio etc.) en lessen is op eigen risico 
Opzegging
 1. Wilt u stoppen met lessen bij YV-Dance, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken. Een mondelinge opzegging wordt niet als officiële opzegging aangemerkt
 2. De opzegtermijn bedraagt één maand. Dit betekend dat u voor zowel de lopende maand als de daaropvolgende maand lesgeld verschuldigd bent
 3. Alleen bij een langdurige blessure (mits tijdig gecommuniceerd), zwangerschap of verhuizing buiten de gemeente Drechtsteden, en als de opzegging hiervan een direct gevolg is, kan er per het einde van de lopende maand worden opgezegd. U dient hiervoor een akkoord te ontvangen van YV-Dance
 4. U kunt uw opzegging per e-mail sturen aan: info@yv-dance.nl Mocht u niet over e-mail beschikken, dan kunt u een opzeggingsformulier vragen bij de docent tijdens de les

Blijf op de hoogte van AL HET YV-DANCE NIEUWS

Scroll naar boven